No.1 / Gỗ đàn hương 50st

Morning Star  


No.2 / Gỗ tuyết tùng 50st

Morning Star  


No.3 / Hoa nhài 50st

Morning Star  No.4 / Hoa oải hương 50st

Morning Star  


No.5 / Hoa hồng 50st

Morning Star  


No.6 / Hổ phách 200st

Morning Star  Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655