HƯƠNG THƠM ESTEBAN

 Vào năm 1979, Jean Max Esteban bắt đầu tạo nên một phong cách mới tại Grasse (miền nam nước Pháp) 

Hương thơm ESTEBAN và phong cách sống mới đã được chấp nhận tại hơn 40 quốc gia và vẫn đang được coi như là phong cách sống mới nhất của ParisNippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655