NIPPON KODO Catalog sản phẩm

[ December. 2019 ]

Chúng tôi đã chuẩn bị Catalog sản phẩm

 à Hãy tải xuống và tham khảo những sản phẩm đặc biệt của chúng tôi.

à Sản phẩm và đặc tính kĩ thuật có thể sẽ thay đổi mà không báo trước

 à Chúng tôi khuyến khích bạn nên theo dõi chúng tôi qua facebook.

https://www.facebook.com/NipponKodoVN/

 

Nếu bạn cần thêm thông tin bất kì, hãy liên hệ với chúng tôi qua e-mail.

e-mail : thuthuy@n-kodovn.com


Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655