Khi có khách đến chơi

Khi bạn muốn mời bạn bè hoặc khách hàng đến chơi, hãy dùng hương thơm để giữ cho nơi ở hoặc nơi làm việc của bạn luôn ngào ngạt mùi thơm. Vị khách của bạn sẽ rất vui mừng vì sự hiếu khách của bạn.


Mười công dụng của hương thơm là một danh sách các lợi ích mang lại từ việc sử dụng hương thơm. Những công dụng này đã được truyền lại từ thế kỷ 15 (the Muromach Era) và vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay như nền tảng của các loại hương thơm.

→ Read more

Yoku nemuri wo samasu

Nâng cao tinh thần, giữ được sự tỉnh táo

Tsuneni mochiite sawari nashi

Không gây hại cho cơ thể khi sử dụng hàng ngày


RECOMMENDATION

Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655