OEDO - KHO

 

The culture of Edo (the old name of Tokyo) was a playful and stylish one, born out of a marriage of 

the elegant and the common, the coarse and the refined. 

 

These fragrances have been specially blended to correlate with the folk tales that were told during the Edo Period.

Each incense is colored with traditional colors.

One by one, these products are carefully hand crafted by the skilled craftsman of Tokyo.

Read More

Chọn Loại Hương

Hương que

Mỗi một loại hương que mang một mùi thơm riêng tựa như một mùi thơm của nước hoa

Hương vòng

Hương vòng có thể sử dụng được thời gian dài hơn so với những loại khác

Hương hình nón

Hương hình chóp có thể kéo dài mùi thơm trong thời gian ngắn

Hộp đốt hương

Hộp đốt hương phong cách Nhật bản và độc nhất vô nhị


Chọn Mùi Hương

Mùi hương hoa

Hoa anh đào, hoa hồng, hoa nhài, ....Sakura, Rose, Jasmine...

Harb

Mite, Lavender, Sage...

Mùi hương Trái Cây

Mùi dứa, mùi cam, ...Pineapple, Orange,...

Mùi hương gỗ

Gỗ trầm, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, gỗ thông, ... Agar wood, Sandal wood, Cedar, Pine... 


Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655