Hồ Sơ Công Ty

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất nhang thơm, nhang và các sản phẩm liên quan khác.

Nippon Kodo Vietnam., Inc

Land plot J6-J7, Nomura Hai Phong Industrial Zone, An Hung commune, An Duong district, Hai Phong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655

 

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Ngày cấp giấy phép kinh doanh: Tháng 4 năm 2003

Tổng diện tích: 20402m2

Tổng số nhân viên: 75 người ( tính đến tháng 04 năm 2017 )

Trong đó: - Bộ phận máy trộn hương: 3 máy 

                 - Bộ phận máy đóng khuôn hương: 5 máy

                 - Bộ phận phòng sấy hương: 8 phòngNippon Kodo Co., Ltd. [ HEAD OFFICE ]

Ginza 4-9-1, Chuo-Ku, Tokyo, 104-8135, Japan

Tel: +81.3.3541.3443    Fax: +81.3.3541.3402

http://www.nipponkodo.co.jp

 

Văn phòng chi nhánh:Tokyo, Sapporo, Sendai, Nagoya, Osaka, Kanazawa, Hiroshima, Matsuyama, Fukuoka

Nhà máy tại Nhật: Tokyo, Shioya, Ushiku, Saitama, Awaji, Fukuoka

 

NIPPON KODO, INC.

2771 Plaza del Amo, Suite 805, Torrance CA 90503, USA

Tel: (310) 320 - 8881   Fax: (310) 320 - 8666

email: la@nipponkodo.com 


Kojyutenkundo CO.,ltd

Ikebukuro 3-18-12, Toshima-ku, Tokyo, 171-0014, Japan

Tel: 03-3541-3355 Fax: 03-3541-7585

URL http://www.koju.co.jp/

 NIPPON KODO CO., LTD. PARIS Representative office

32, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France

Tel: +33 (0)1 42 71 19 52    Fax: +33 (0)6 89 93 51 27

info@nipponkodo.fr Công ty liên quan


Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655