Hồ Sơ Công Ty

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất nhang thơm, nhang và các sản phẩm liên quan khác.

Nippon Kodo Vietnam., Inc

Land plot J7, Nomura Hai Phong Industrial Zone, An Hung commune, An Duong district, Hai Phong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655

 

Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Ngày cấp giấy phép kinh doanh: Tháng 4 năm 2003

Tổng số nhân viên: 78 người ( tính đến tháng 11 năm 2020 )

Trong đó: - Bộ phận máy trộn hương: 3 máy 

                 - Bộ phận máy đóng khuôn hương: 5 máy

                 - Bộ phận phòng sấy hương: 8 phòngNippon Kodo Co., Ltd. [ HEAD OFFICE ]

Ginza 4-9-1, Chuo-Ku, Tokyo, 104-8135, Japan

Tel: +81.3.3541.3443    Fax: +81.3.3541.3402

http://www.nipponkodo.co.jp

 

Văn phòng chi nhánh:Tokyo, Sapporo, Sendai, Nagoya, Osaka, Kanazawa, Hiroshima, Matsuyama, Fukuoka

Nhà máy tại Nhật: Tokyo, Shioya, Ushiku, Saitama, Awaji, Fukuoka

 

NIPPON KODO, INC.

2771 Plaza del Amo, Suite 805, Torrance CA 90503, USA

Tel: (310) 320 - 8881   Fax: (310) 320 - 8666

email: la@nipponkodo.com 


Kojyutenkundo CO.,ltd

Ikebukuro 3-18-12, Toshima-ku, Tokyo, 171-0014, Japan

Tel: 03-3541-3355 Fax: 03-3541-7585

URL http://www.koju.co.jp/

 NIPPON KODO CO., LTD. PARIS Representative office

32, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France

Tel: +33 (0)1 42 71 19 52    Fax: +33 (0)6 89 93 51 27

info@nipponkodo.fr Công ty liên quan


Nippon Kodo Vietnam, Inc.

Land Plot J6-J7, Nomura Haiphong Industrial Zone, Km13, Road No.5, An Duong Dist., Haiphong City, Vietnam

Tel: 84.225.3618654    Fax: 84.225.3618655